безхарактерен


безхарактерен
weak-willed, spineless, of wave-ring/weak character; fibreless
прен. mollus-cous
той е безхарактерен he lacks strength of character/mind/will
* * *
безхара̀ктерен,
прил., -на, -но, -ни weak-willed, spineless, of wavering/weak character; fibreless; разг. gutless, sissified; lacking individuality, faceless; прен. molluscous; \безхарактеренен човек pushover; като същ.: той е \безхарактеренен he lacks strength of character/mind/will.
* * *
characterless; yellow{`yelou}
* * *
1. weak-willed, spineless, of wave-ring/weak character;fibreless 2. прен. mollus-cous 3. той е БЕЗХАРАКТЕРЕН he lacks strength of character/ mind/will

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безхарактерен — прил. слабохарактерен, безводен, безволев, мекушав, повърхностен, непостоянен, непоследователен, променлив, своенравен, своеобразен прил. страхлив, низък, подъл …   Български синонимен речник

 • баба — същ. старица, старуха, бабка същ. тъща същ. акушерка, баячка, врачка същ. слабохарактерен, безхарактерен, страхлив, безволев, мекушав, малодушен, мухльо, пъзльо …   Български синонимен речник

 • безволев — прил. безхарактерен, слабоволев, слабодушен, малодушен, слабохарактерен, непостоянен, непоследователен, променчив, колеблив, нерешителен, изменчив …   Български синонимен речник

 • безгръбначен — прил. коленопреклонен, угодлив, сервилен, низък, подъл, безхарактерен, мекотелен …   Български синонимен речник

 • безидеен — прил. безпринципен, непоследователен, непостоянен, нелогичен, безхарактерен, променлив, своенравен прил. безреден, хаотичен, безпътен, объркан прил. безосновен, безначален, никакъв …   Български синонимен речник

 • безпринципен — прил. безидеен, непоследователен, непостоянен, нелогичен, безхарактерен, променлив, своенравен прил. безреден, хаотичен, безпътен, объркан прил. безосновен, безначален, никакъв прил. безскрупулен, безсъвестен, безсрамен …   Български синонимен речник

 • непоследователен — прил. променчив, изменчив, непостоянен, неустойчив, лабилен прил. нелогичен, несвързан, разпокъсан, разкъсан прил. капризен, безхарактерен, безразсъден прил. изкълчен, разместен прил. безсистемен прил. разхвърлян, безцеле …   Български синонимен речник

 • непостоянен — прил. променчив, променлив, променяем, изменчив, неустойчив, непоследователен, несигурен, колеблив прил. нерешителен, несмел прил. безпринципен, капризен, лекомислен, своенравен, безхарактерен прил. временен, преходен, конюнктурен прил.… …   Български синонимен речник

 • несериозен — прил. лек, лекомислен, леконравен, безхарактерен, повърхностен, вятър го вее, детински, хлапашки прил. неоснователен, несъществен, несигурен прил. безотговорен, съмнителен, не съвсем честен прил. глупав, нелеп, безсмислен прил. дребен, маловажен… …   Български синонимен речник

 • низък — прил. долен, подъл, срамен, безчестен, недостоен, безсрамен, неблагороден, презрян, робски прил. жалък, отхвърлен, низвергнат прил. злодейски прил. позорен прил. незначителен прил. мръсен, нечестен, презрителен, злобен …   Български синонимен речник

 • повърхностен — прил. лицев, външен, горен прил. лек, бегъл, привиден, лъжлив прил. лекомислен, незадълбочен, незначителен, лековерен, несериозен, безхарактерен прил. леконравен, фриволен прил. бърз, краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен,… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.